| Main Page | About us | How to Ask and/or Order | FAQS | Privacy | References | Współpraca | Memorial Room/Poszukiwanie Rodziny |

 

 

 

1/2005


----- Original Message -----

From: Edward Kwiatek, Scotland,  Szkocja

To: narodowa@narodowa.pl 

Sent: Monday, March 07, 2005 3:43 PM

Subject: Kwiatek Family??- Poszukiwanie rodziny Kwiatek w Polsce!!

 

The Kwiatek Family circa 1940

Rodzina Kwiatek Warszawa około 1940 roku:

 

(left/po lewej)

MOTHER/MAMA: Leokadia Kwiatek, nee (z domu) Dąbkowska / Dabkowska

Born/Urodzona: 13/06/1896 

Died/Zmarła: ?????

Parents/Rodzice: Konstanty Dąbkowski / Dabkowski & Jadwiga Dąbkowska / Dabkowska

 

(right/po prawej)

DAUGHTER/CÓRKA: Balbina, Marianna / Marysia

Born/Urodzona: 30/03/1926, Died/Zmarła: 08/06/1944?

 

adres z ksiąg meldunkowych 1937-1951:

ul. Szwedzka 11 m. 44 lub 31 lub m. 45!; Warszawa

 

 

FATHER/TATA: Feliks Kwiatek

Born/Urodzony: 07/07/1891

Died/Zmarł: ???????

Parents/Rodzice: Franciszek Kwiatek & Marianna Kwiatek

 

adres z ksiąg meldunkowych 1937-1951:

ul. Szwedzka 11 m. 44 ; Warszawa 

 

(left/po lewej)

SON/SYN: Ludwik Mieczysław Kwiatek

Born/Urodzony: 25/08/1922, Died/Zmarł: 15/11/1980

(MY FATHER!!/MÓJ TATA!!)

 

(right/po prawej - brat mojego Taty)

SON/SYN: Wincenty Kwiatek

Date of Birth/Data Urodzenia: unknown/nieznana...

Surviving/Czy przeżył? Whereabouts Etc! unknown.

 

   

     
 

Copyright © 1993 - 2007 DHO / Contact Email: webmaster@rootspoland.com

"Your sentimental family journey to Poland"

by Tadeusz - Tad & friends